Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech
Book Item (Buchkapitel, Lexikonartikel, jur. Kommentierung, Beiträge in Sammelbänden)
 
ID 778902
Author(s) Lewinsky, Tamar
Author(s) at UniBasel Lewinsky, Tamar
Year 2011
Title Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech
Editor(s) Tych, Feliks; Adamczyk-Garbowska, Monika
Book title Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010
Publisher UMCS
Place of publication Lublin
Pages 95-121
Full Text on edoc
   

MCSS v5.8 PRO. 0.630 sec, queries - 0.000 sec ©Universität Basel  |  Impressum   |    
15/08/2020